Letos slaví Oblastní charita Rajhrad 15. výročí! Podpořte nás a POMÁHEJTE S NÁMI!

Veřejná sbírka

Celá částka vašeho nákupu bude použita ve prospěch veřejné sbírky na podporu Oblastní charity Rajhrad - vybavení a modernizaci jednotlivých služeb.

 

Veřejná sbírka je pořádána Diecézní charitou Brno, třída Kpt. Jaroše 1928/9, 602 00  Brno, IČO: 449 90 260 za účelem shromažďování finančních prostředků na podporu aktivit realizovaných Oblastní charitou Rajhrad.

Název banky a číslo bankovního účtu: ČSOB, a.s., č.ú. 305312136/0300. Veřejná sbírka byla oznámena Krajskému úřadu Jihomoravského kraje dne 21. 4. 2020.

 

Osvědčení o sbírce.

Zpět do obchodu