Letos slaví Oblastní charita Rajhrad 15. výročí! Podpořte nás a POMÁHEJTE S NÁMI!

Přispíváte na dobrou věc

Zakoupením jakéhokoliv produktu na webu Pomáhám rád podpoříte veřejnou sbírku, která byla zřízena na činnost Oblastní charity Rajhrad, rozvoj služeb a zařízení. Jedná se především o zdravotnické pomůcky a potřebné vybavení. Činnost naší charity je závislá nejen na státních dotacích, ale zejména na podpoře firemních a drobných dárců. V této souvislosti jsme spustili tento web s prodejem charitních produktům, díky kterému budeme moci rozvíjet pomoc těm, kteří ji v našem regionu nejvíce potřebuji.

 

Děkujeme, že s námi pomáháte!

 

Dům léčby bolesti s hospicem sv. Josefa
V lůžkovém hospici pomáháme prožívat pacientům každý den tak, aby se cítili maximálně komfortně a v bezpečí. Smyslem paliativní péče je zmírnění příznaků provázejících onemocnění takovým způsobem, aby zůstala v maximální míře zachována kvalita pacientova života. Díky příspěvkům můžeme pacientům s nevyléčitelnou nemocí poskytnout tu nejlepší možnou péči, zajistit potřebné vybavení a individuálním přístupem pomoci lidem, u nichž je další léčba neúčinná. Naší prioritou je být jim nablízku, tišit jejich bolesti a dopřát jim důstojný odchod, pokud možno v kruhu rodiny a přátel.

 

 

 

Mobilní hospic sv. Jana
Pokud si pacient přeje zůstat doma a má rodinu či blízkou osobu, která je ochotna se o něj postarat, je možné specializovanou paliativní péči zajistit formou domácího hospice. K pacientovi dojíždí multidisciplinární tým, který hledá společně s rodinou či blízkou osobou nejschůdnější řešení pacientových obtíží a zmírňuje diskomfort spojený s nemocí.

 

 

 

Charitní záchranná síť
Služby Charitní záchranné sítě poskytujeme osobám v akutní tísni, pro které neexistuje žádná jiná dostupná forma pomoci. Pomáháme lidem na ulici, v bezvýchodných krizích nebo životních situacích, ve kterých jsou odmítnuti jinými existujícími sociálními službami.

 

 

 

Charitní pečovatelská služba
Služba je poskytována osaměle žijícím lidem, osobám imobilním, zdravotně či kognitivně postiženým, osobám s chronickým onemocněním nebo těm, kteří již nejsou zcela soběstační. Personál pomáhá klientům s osobní hygienou, s drobným nákupem, s přípravou a podáním jídla, s úklidem či se základním sociálním poradenstvím.

 

 

 

Domácí zdravotní péče
Zdravotní sestry poskytují odbornou zdravotní péči všem, kteří z důvodu nemoci, stáří či zdravotního postižení nejsou soběstační nebo se nemohou dostavit do nemocnice či k lékaři. Péče je poskytována na základě doporučení ošetřujícího lékaře a ve spolupráci s rodinnými příslušníky nepřetržitě sedm dní v týdnu

 

 

 

Domov se zvláštním režimem sv. Luisy
Domov se zvláštním režimem sv. Luisy je pobytová služba určená pro osoby s lehkou až středně těžkou demencí. Zařízení je součástí areálu Oblastní charity Rajhrad. Personál se snaží podporovat klientovu samostatnost a soběstačnost a vytvářet domácké prostředí, ve kterém se klienti cítí bezpečně a komfortně.

 

 

 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež VATA
Jde o sociální službu pro uživatele ve věku od 11 do 26 let. Zařízení je určeno pro děti a mladé lidi, kteří neví, jak trávit svůj volný čas, mají problémy se vztahy ve škole či v rodině, jsou ohroženi závislostí, nedaří se jim najít si kamarády, mají partnerské problémy nebo nemohou najít práci.

 

 

 

 

Zpět do obchodu