Letos slaví Oblastní charita Rajhrad 15. výročí! Podpořte nás a POMÁHEJTE S NÁMI!

Kdo jsme?

Posláním Oblastní charity Rajhrad je zajištění pomoci, podpory a odborné péče všem, kteří se ocitli v takové životní situaci, kterou nejsou schopni zvládnout vlastními silami.

Pomáháme seniorům, nemocným lidem, lidem se zdravotním a kognitivním postižením, lidem v sociální a hmotné tísni, ohroženým dětem a mládeži. Poskytujeme služby pobytové i terénní.              

7  4  6  8  3  1  2  5

      

Děkujeme, že s námi pomáháte!

Tým Oblastní charity Rajhrad

Jiráskova 47, 664 61  Rajhrad

jitka.stefankova@rajhrad.charita.cz

733 676 404

Výroční zpráva Oblastní charity Rajhrad 2020

Zpět do obchodu